นวัตกรรมผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์

ฆ่าเชื้อด้วยธรรมชาติ 100%

เปลี่ยนน้ำประปาเป็นน้ำฆ่าเชื้อ ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ

น้ำอิเล็กโทรไลต์สเตอริเทค

  คือ น้ำที่เกิดจากการปล่อยประจุไฟฟ้าจากแท่งสเตอริเทค ลงในน้ำประปาที่มีเกลืออยู่ด้วย ทำให้โมเลกุลของน้ำแตกตัว เกิดปฏิกิริยา Electrochlorination ได้สารละลายใหม่ คือ โซเดียมไฮไปคลอไรด์ และเมื่อผสมน้ำส้มสายชูจะเกิดสารไฮโปคลอรัส แอซิด เป็นกรดอ่อนๆ ตามธรรมชาติ ชนิดเดียวกับภูมิคุ้มกันในเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ ซึ่งสาร 2 ตัวนี้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีประสิทธิภาพ ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้

นวัตกรรมผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์
ฆ่าเชื้อด้วยธรรมชาติ 100%
ปราศจากสารเคมี และสารกันบูด

ทำได้ง่าย รวดเร็ว ปราศจากสารเคมี
ใช้ทำความสะอาดของเล่นเด็ก
ล้างผัก ผลไม้ ลดสารก่อมะเร็ง
ฉีดดักจับฝุ่นละอองในอากาศภายในบ้าน ฉีดพ่นเพื่อดับกลิ่น
ใช้ทำความสะอาดห้องครัว ล้างผักและผลไม้ ฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุอาหาร

กระบวนการเกิดน้ำอิเล็กโทรไลต์

ขั้นตอนการทำน้ำอิเล็กโทรไลต์

สูตรการใช้งาน บีเอสซี สเตอริเทค

ระดับความเข้มข้นสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท

ทุกคนในครอบครัว

– ทำความสะอาดมือ
– บ้วนปากกำจัดกลิ่น
– แช่ทำความสะอาดฟันปลอม
– แช่เท้าลดกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรีย
– ซักเครื่องนอน
– ทำความสะอาดของเล่น

สัตว์เลี้ยง

– กำจัดเชื้อโรค
– ฉีดพ่นโรคติดเชื้อผิวหนัง

เฟอร์นิเจอร์

– เช็ดพื้นผิว ของตกแต่งบ้าน

อาหาร

– ล้างผัก ผลไม้
– ล้างปลา

พรม

– ซักทำความสะอาด

ห้องนอน

– ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
– เช็ดถูพื้นและสิ่งของ

รถยนต์

– เช็ดทำความสะอาดภายในรถยนต์

ห้องนอน

– ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
– เช็ดถูพื้นและสิ่งของ

ห้องครัว

– ล้างภาชนะใส่อาหาร
– ล้างเขียง
– ล้างซิงก์ล้างจาน

เครื่องแต่งกาย

– ซักผ้าขาว
– ซักรองเท้า
– ซักถุงเท้า

เข้มข้นน้อย

ทุกคนในครอบครัว

– ทำความสะอาดมือ
– บ้วนปากกำจัดกลิ่น
– แช่ทำความสะอาดฟันปลอม
– แช่เท้าลดกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรีย
– ซักเครื่องนอน
– ทำความสะอาดของเล่น

สัตว์เลี้ยง

– กำจัดเชื้อโรค
– ฉีดพ่นโรคติดเชื้อผิวหนัง

เฟอร์นิเจอร์

– เช็ดพื้นผิว ของตกแต่งบ้าน

อาหาร

– ล้างผัก ผลไม้
– ล้างปลา

– เช็ดพื้นผิว ของตกแต่งบ้าน

พรม

– ซักทำความสะอาด

เข้มข้นปานกลาง

ห้องนอน

– ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
– เช็ดถูพื้นและสิ่งของ

รถยนต์

– เช็ดทำความสะอาดภายในรถยนต์

เข้มข้นมาก

ภายในบ้าน

– ดักจับฝุ่น
– ลดกลิ่นในบ้าน

ห้องครัว

– ล้างภาชนะใส่อาหาร
– ล้างเขียง
– ล้างซิงก์ล้างจาน

เครื่องแต่งกาย

– ซักผ้าขาว
– ซักรองเท้า
– ซักถุงเท้า

ความพึงพอใจของผู้ใช้จริง

มั่นใจในคุณภาพ

ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 9973

ได้รับรางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
พระจอมกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562

ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำว่า สเตอริเทคสามารถผลิตน้ำ
ที่มีกรดไฮโปรคลอรัสและน้ำที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์ได้

ผู้สั่งผลิตและจัดจำหน่าย
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120 โทร. 02-293-9000